Atletiekbaan

Het CDA pleit voor een atletiekbaan met alle nodige voorzieningen, zo mogelijk in combinatie met de ijsbaan. Echter bleek uit het vooronderzoek van de gemeente dat de technische haalbaarheid van een dergelijke multifunctionele atletiek- en schaatsbaan onhaalbaar is.

Het CDA wil een vervolgonderzoek, dat wellicht kan weergeven of deze unieke, multifunctionele combinatie toch te realiseren valt. Wanneer dit niet het geval is, zal er gekeken moeten worden naar een andere, wellicht betere oplossing.

De verenigingen moeten gehoord worden, en de partijen verdienen een functionele plaats in Zeewolde.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.