06 januari 2012

Nieuwsbrief Maxime Verhagen

Beste leden van het CDA, Afgelopen dagen zult u in het nieuws vernomen hebben dat ik na lang overwegen een besluit heb genomen. Namelijk om het CDA te blijven dienen als minister en vicepremier maar ook om definitief niet beschikbaar te zijn als partijleider en lijsttrekker. Een besluit dat mij niet gemakkelijk viel, maar waar ik u graag langs deze weg ook persoonlijk van op de hoogte wil stellen. Voor mij staat het belang van de partij voorop. Mijn wens voor de toekomst is dat de partij eenheid en rust uitstraalt. Daarom vind ik dat de nieuwe CDA-leider via een CDA-verkiezing door u, de CDA-leden, moet worden aangewezen. Dat schept duidelijkheid en eenheid. Dan is het voor iedereen een uitgemaakte zaak welke richting het CDA inslaat. Lijsttrekkersverkiezingen passen ook in de huidige tijd. De kandidaten trainen zichzelf om op de zorgen van kiezers antwoorden te geven; ook kandidaten die het niet worden komen sterker uit de strijd.  Een lijsttrekker moet midden tussen de leden staan zodat we samen de schouders eronder kunnen zetten, met een boodschap die uitgaat van de kracht van de samenleving. Een boodschap die inhaakt op de motivatie van mensen en mensen zich thuis laat voelen in ons land. Nu zie je dat veel mensen zeggen: met mij gaat het goed, maar over de samenleving maak ik me zorgen. Dáár ligt de uitdaging en de kans van het CDA. Een kandidaat die ú kan overtuigen, kan ook de kiezers in Nederland overtuigen. Ikzelf ben geen kandidaat voor de interne lijsttrekkerverkiezing, ik kamp met een imago dat steeds tegen het CDA wordt gebruikt. Mijn kandidatuur zou een excuus zijn om de zorgen van de leden en de kiezers te negeren en zo telkens de discussie over de partijkoers weer oprakelen. Ik vind dat het imago geen recht doet aan mij als persoon en als CDA’er, maar de ontstane beeldvorming kan en wil ik niet negeren. De partij moet zich in alle openheid kunnen oriënteren op een nieuwe man of vrouw aan de leiding. In een verdeeld huis kun je niet leven en daar neem ik nu mijn verantwoordelijkheid voor want wij weten allemaal dat er in het CDA veel meer is dat ons bindt, dan dat ons scheidt. In wezen draait het CDA om drie dingen: je werkt voor je brood; je let op je naasten en geeft de wereld op een fatsoenlijke manier door aan je kinderen: dat is het CDA.  Wij hebben als CDA Nederland heel veel te bieden, maar dat kan alleen als wij een stabiele, rustige middenpartij zijn. ‘Eerst terug naar de inhoud en de leden’ is dan ook een adagium dat ik volledig onderschrijf. Ik zie daarom ook uit naar het rapport van het Strategisch Beraad op 21 januari, waar de hervormingsbewegingen en een strategische agenda een basis leggen voor het komende CDA verkiezingsprogramma.  Ik blijf me ondertussen als minister en vicepremier inzetten om het land door een economische recessie te loodsen zodat we sterker, welvarender en duurzamer uit deze tijd komen en om onze partij door een moeilijke periode te helpen, u kunt - nu en in de toekomst - voor de volle honderd procent op mijn inzet rekenen!Ik wens u en uw naasten een Zalig en Gezegend Nieuwjaar.   Maxime Verhagen Minister van Economische Zaken, Landbouw en InnovatieVicepremier 
NB Het volledige artikel waar ik mijn besluit verder toelicht, staat in het weekblad Elsevier. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.