Nederlanders gingen 17 maart naar de stembus met een opdracht voor ons allemaal. We dragen verantwoordelijkheid richting onze eigen kiezers, maar nog veel meer naar alle Nederlanders. De inzet van het CDA gaat over meer dan alleen het ik. Wij dragen immers een grote verantwoordelijkheid voor de volgende generaties. Voor het CDA staat voorop dat we uitdagingen moeten aangaan maar niet de rekening moeten doorschuiven naar de volgende generaties, dat we kiezen voor de lange termijn en niet voor de korte klap. We maken keuzes die ons voorbereiden op de toekomst voor de volgende generaties.

Het formatieproces is moeizaam begonnen, het is een verantwoordelijkheid van de hele politiek om op inhoud het gesprek met elkaar te voeren. Op deze pagina houden we u op de hoogte van het formatieproces, de gesprekken bij de (in)formateurs en de inbreng van het CDA in de debatten over de formatie.

Blijf op de hoogte van de formatie

Blijf op de hoogte
We houden je graag op de hoogte over alles wat wij doen voor de volgende generatie. Op die manier houden wij je up-to-date met het laatste nieuws en aankondigingen van het CDA.

* Verplicht veld

De inzet en de plannen van het CDA leest u hier:

Sterke en eerlijke economie

Het CDA wil een sterke en eerlijke economie met meer aandacht voor jongeren, voor gezinnen en voor middeninkomens. Waar je met een gewone baan een fatsoenlijk inkomen verdient en vaker de zekerheid hebt van een vast contract. Waar je in elke stad en regio een betaalbare woning kunt vinden. Een sterke economie vraagt om ambitieuze investeringen. Om het land op te bouwen en klaar te maken voor de toekomst. We helpen ondernemers - groot en klein - met een doorstart na de crisis. Zodat de winkels, de restaurants en het café op de hoek weer een toekomst hebben. 

Veilig en verantwoordelijke samenleving

Het CDA wil een veilige en verantwoordelijke samenleving. Waar we zorgdragen voor elkaar en waar we onze normen bewaken en onze waarden beschermen. Wij wijken nooit voor de terreur van de georganiseerde misdaad. Wij staan pal voor bedreigde bestuurders, advocaten en journalisten, en altijd naast de slachtoffers van criminaliteit en geweld. Law & order is voor ons geen stoere taal, maar een bittere noodzaak en een harde strijd. Om de ondermijning aan te pakken. Een verantwoordelijke samenleving betekent ook dat wie in Nederland komt zijn best doet en mee doet en kiest voor Nederland. Dat vragen we van nieuwkomers, omdat het geen recht is om naar Nederland te komen maar wel een voorrecht is hier te mogen zijn. Maar wie kiest om hier mee te doen moet ook dezelfde kans krijgen om te delen in de Nederlandse belofte. Dat betekent ook een streng maar rechtvaardig asiel-, migratie- en integratiebeleid.

Investeren in Defensie is geen keuze, maar een noodzaak en een randvoorwaarde voor vrede, stabiliteit en economische ontwikkeling.

Betrouwbare en dienstbare overheid

Het CDA wil een betrouwbare en dienstbare overheid, die naast mensen staat en oog heeft voor hun zorgen. En die burgers niet ziet als klanten of potentiële fraudeurs. We willen een overheid die haar kerntaken waarmaakt en waakt over het algemeen belang. Dienend, beschermend en rechtvaardig, zodat we veilig over straat kunnen. Onze kinderen leren lezen en rekenen. Iedereen meedoet en niemand wordt uitgesloten. Behulpzaam voor wie niet kan, streng voor wie niet wil.

Het CDA heeft recent moties ingediend in de Tweede Kamer om het nieuw sociaal contract te verwezenlijken en hiervoor is brede steun.

Voor deze en voor de volgende generatie

Het CDA wil altijd verder kijken dan de problemen van de huidige generaties. Wij dragen immers ook een grote verantwoordelijkheid voor de volgende generatie(s). Voor het CDA staat voorop dat we uitdagingen moeten aangaan maar niet de rekening moeten doorschuiven naar de volgende generaties, dat we kiezen voor de lange termijn en niet voor de korte klap. Daarom pleiten we voor financieel degelijk beleid. Ook laten we geen milieuschuld achter. Parijs is een opdracht maar boven al een plicht aan de volgende generaties. We leveren bijdragen door slim te investeren in innovatie en onderzoek te doen naar nieuwe technologieën en de natuur te versterken.

Een tijdlijn - het formatieproces tot nu toe

5 oktober

De Tweede Kamer debatteert deze avond over het verslag van informateur Remkes waarin hij voorstelt om inhoudelijke onderhandelingen te starten met de partijen VVD, D66, CDA en CU. Bekijk hier de inbreng van Wopke Hoekstra tijdens dit debat.

30 september

Vandaag hebben Wopke Hoekstra en Pieter Heerma namens de Tweede Kamerfractie van het CDA ingestemd met het starten van onderhandelingen met VVD, D66 en ChristenUnie. Lees hier de brief van Wopke Hoekstra.

19 september

Dit weekend kwamen de drie partijen CDA, VVD en D66 bij elkaar in Hilversum om door te praten over de formatie. Informateur Remkes was ook aanwezig. Het weekend zorgde niet voor een doorbraak in de formatie. Volgende week spreken de partijen verder.

 • 18 juni

  Wopke Hoekstra met verschillende andere partijleiders aan tafel bij Hamer
  Opnieuw bracht Wopke Hoekstra verschillende bezoeken aan informateur Hamer. Afgelopen maandag bracht hij een bezoek samen met Gert-Jan Segers en vervolgens met Lilianne Ploumen. De dag erna met Mark Rutte en Sigrid Kaag en vrijdag brengen de partijleiders van het CDA, VVD, D66, PvdA, GL en CU gezamenlijk een bezoek.

 • 9 juni

  Deze week zit informateur Hamer opnieuw met verschillende partijen in wisselende samenstellingen aan tafel.
  Daarnaast bracht Wopke Hoekstra een bezoek aan Hamer in zijn rol als minister van Financiën.

 • 4 juni

  Informateur Hamer vraagt om uitstel
  Hamer geeft aan meer tijd nodig te hebben om tot een advies te komen. Zij vraagt uitstel bij de voorzitter van de Tweede Kamer.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.