Na mijn studie fiscale economie ben ik in 1999 aan de slag gegaan als (fiscaal) adviseur van bedrijven en ondernemers in met name het midden- en kleinbedrijf. Van 2009 tot 2016 was ik mede-eigenaar van een accountantskantoor. Van 2016 tot en met 2018 heb ik me als wethouder bezig gehouden met de publieke zaak. Na die tijd heb ik mijn adviespraktijk weer voortgezet. Ik begeleid, met name, DGA’s bij aan- en verkoop van bedrijven en bij herstructureringen.

In veel gesprekken met ondernemers is de rol van de overheid een belangrijk thema. Veel ondernemers zien de rol van de overheid als beklemmend, met een opgeheven vingertje, als tegenstander. Veel beleid wordt top down geïmplementeerd. Belastingwetgeving, arbeidsrecht, milieuwetgeving etc., veel gaat over burgers en ondernemers, maar heel weinig gaat met burgers en ondernemers. Dat polariseert, het zorgt voor wederzijds onbegrip. Problemen in de uitvoering vinden vaak hun oorsprong in zeer de steeds complexe wordende wetgeving en regelgeving.

De overheid, burgers en bedrijven zijn geen tegenstanders van elkaar! In samenwerking is in dit land al heel veel bereikt en dit is ook de manier om in de toekomst een welvarend en mooi land te blijven. Samen, met ruimte voor eigen initiatief en verantwoordelijkheid van burgers en bedrijven.

Dat wil zeggen dat ik voorstander ben van een situatie waarbij er erkenning is voor het maatschappelijk initiatief. Bedrijven en overheid geven elkaar het vertrouwen om de een te laten doen waar hij of zij goed in is en de ander te laten doen wat daarna nog noodzakelijk is. Vertrouwen en samenwerken is daarbij essentieel. Niet de regel maar de geest moet leidend zijn. Vertrouwen is ook het sleutelwoord voor florerend ondernemerschap. Zonder vertrouwen komen er nu eenmaal weinig transacties tot stand. De geloofwaardigheid van de overheid heeft flinke deuken opgelopen, het vertrouwen is deels weg. Het is urgent om dit vertrouwen terug te winnen door veel meer te gaan samenwerken.

Ik ben voorstander van maatschappelijk initiatief, niet alles moet en hoeft van bovenaf geregeld  te worden. Vertrouwen in plaats  van wantrouwen. Het CDA is en blijft de partij van het midden, waarbij samenwerking in de samenleving essentieel is.

Een gezond ondernemersklimaat is ook gediend bij een goed toegankelijke bedrijfsfinanciering, consistente fiscaliteit en betrouwbare wet- en regelgeving. De vermindering van administratieve lastendruk is een grote wens. In de praktijk blijkt hiervan maar weinig terecht te komen. Rechtszekerheid, zeker op langere termijn, blijkt nogal eens broos te zijn voor een ondernemer. Juist ook daarin wil ik in de toekomst het verschil maken, het stimuleren van ondernemerschap, het doorbreken van de administratieve rompslomp en het vereenvoudigen van wet- en regelgeving. Coherentie aanbrengen in het tussen de verschillende disciplines met als doel een sterke en flexibele economie en daarmee een florerend Nederland!

Op mijn vakgebied, belastingwetgeving en economische ontwikkeling, pleit ik voor een sterke vereenvoudiging van belastingwetgeving. De huidige regelgeving is voor burgers en bedrijven te complex en vaak lastig uitvoerbaar.

Meehelpen met mijn campagne? Mail mij!

Volg Frank via

Frank's paspoort

  • Geboren en getogen in Ottoland met een oudere en een jongere broer
  • Getrouwd met Janneke en vader van drie zonen
  • Afgestudeerd als fiscaal econoom aan de Erasmus universiteit Rotterdam
  • Werkzaam geweest als belastingadviseur en als tax manager
  • Wethouder geweest met de portefeuille RO en financiën.

Wist je dat Frank

  • Zonder te verhuizen in 4 gemeentes heeft gewoond.
  • Raadslid geweest in Graafstroom
  • Met voorkeursstemmen gekozen als raadslid van Molenwaard
  • Frank al bijna 40 jaar actief voetballer is. Al zullen zijn medespelers in het vijfde soms een andere interpretatie van het woord “actief” hebben.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.