Onlangs is de nieuwe raad van de gemeente Achtkarspelen met daarin zes fractieleden van het CDA geïnstalleerd. Als kandidaat raadslid heb ik op enthousiaste wijze meegedaan de campagne tot een succes te maken, met dit geweldige resultaat als gevolg. Inmiddels door de raad als steunfractielid voor de CDA fractie benoemd, hoop ik vanuit deze positie de lokale politiek van dichtbij mee te maken en ruimte te krijgen om mee te kunnen praten in de fractie voor eventueel gevraagd en ongevraagd advies. Ik heb een brede interesse voor tal van zaken.

In diverse inwerkprogramma’s voor nieuwe raadsleden, welke ook door steunfractieleden mogen worden gevolgd, krijgen we inzicht in de politieke en bestuurlijke zaken waarmee een gemeente is behept. Prangende onderwerpen zoals wonen, verduurzaming, sociaal domein, ruimtelijke ordening, financiën, burgerparticipatie etc. verdienen de aandacht en vragen om een krachtige en lokale overheid die concreet bijdraagt aan de oplossingen van de problemen en het maken van beleid. Als steunfractielid ben ik blij met de inzage van stukken welke voor raadsleden ter inzage liggen, specifieke thema’s probeer ik mezelf vragenderwijs eigen te maken. Voor de fractie wil ik een klankbord en sparringpartner zijn, tevens wil ik meedenken en meehelpen met contacten onderhouden met de achterban, ideeën en voorstellen toetsen en waar mogelijk steun en toeverlaat zijn.

Samen, als fractie voor de gemeente Achtkarspelen van betekenis zijn, met een gezonde gedrevenheid en motivatie hoop ik dat ook mijn inbreng een positieve bijdrage in dat geheel mag zijn.

Hinke Spinder-van Dijk, steunfractielid CDA Achtkarspelen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.