Nog drie maanden en dan neem ik afscheid van de raad. Deze week kreeg ik een telefoontje van een collega raadslid met de vraag waarom ik stopte. Ik heb er immers nog geen drie periodes opzitten. Nee, dat klopt, maar toch…

Vorig jaar ging mijn man met pensioen. De start van een periode van samen kunnen genieten van (fiets)vakanties, maar ook van de kinderen en kleinkinderen. Na een jaar hebben we samen de conclusie getrokken, dat die tijd van samen genieten wel erg beperkt is. Mijn inzet voor de politiek en een aantal toezichthoudende functies in het onderwijs en de zorg kosten veel tijd. Te veel tijd zo was onze conclusie. En zo heb ik na acht jaar raadswerk de keuze gemaakt hiermee te stoppen.
Dit ook in de wetenschap dat er een mooie ploeg ambitieuze raadsleden in de startblokken staat om vanaf maart 2022 het stokje over te nemen. Wat een rijkdom voor ons als CDA.

De afgelopen periode draaiden Sandra, Thea, Rienk, Hinke al volop mee. Daarnaast weet ik dat met de inzet van Doethyna, Gert en Jacob er ook sprake is van de nodige continuïteit. En achter de schermen blijf ik zeker actief.

Ik kijk met veel plezier terug op mijn raadsperiode. Een periode met hoogtepunten en dieptepunten. Prachtig om als voorzitter van de vertrouwenscommissie de benoeming van de burgemeester te mogen meemaken. Trots ook wat we als college en fractie hebben kunnen bereiken voor onze inwoners. Romke, Meindert, Gert, Jacob, Doeth-yna, Harjan en Jouke dank voor jullie inzet en dank voor de plezierige samenwerking.

Nog even en dan is het Kerst, voor mij het feest van het licht en van de hoop. Vanuit de predikanten van de PKN kregen we onlangs een brief met een signaal van hoop, dat afsloot met het volgende lied.

Uw kribbe blinkt in de nacht
Met een ongekende pracht
Het geloof leeft in dat licht
Waarvoor al het duister zwicht.

Ik wens u gezegende  feestdagen en een goed 2022 toe.

Lydeke Zandbergen-Beishuizen

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.