Al weer een politiek jaar achter de rug en nu genieten van de vakantie. Tijdens de laatste raadsvergadering is de Kadernota 2022-2025 besproken; een sobere beleidsarme Kadernota. Wat ik hier positief aan vind is dat de financiële huishouding op deze manier goed wordt overgedragen aan het volgende college zonder nu al ingrijpende besluiten te nemen die doorwerken in de volgende collegeperiode.

Binnen het landelijke CDA was er geen sprake van stabiliteit, wat zorgde voor onderling wantrouwen. Er was dikwijls een interne strijd, waarbij men niet respectvol met elkaar omging. Gelukkig heb ik te maken met het CDA8K waar we wel met veel respect met elkaar omgaan. Het CDA wil ‘trochsette’, dit zal de titel zijn van ons verkiezingsprogramma. De voorbereidingen voor de verkiezingen zijn inmiddels al in volle gang. Iedereen heeft kernpunten van zijn/haar portefeuille aangedragen; kernpunten die gebruikt worden bij het maken van een duidelijk en representatief verkiezingsprogramma; een verkiezingsprogramma wat laat zien waar we voor staan. Een belangrijk basisbegrip van het CDA wat we door willen voeren in ons verkiezingsprogramma is rentmeesterschap. Vanuit het besef van verbondenheid tussen de generaties voelt het CDA zich geroepen tot zorg voor natuur en cultuur; we hebben dit geërfd van onze ouders en moeten dit doorgeven aan de volgende generaties.

Nu eerst vakantie en genieten van de rust, om na de vakantie weer met veel energie bezig te gaan met o.a. het verkiezingsprogramma. Ik wens iedereen een fijne en gezonde vakantie, geniet van de welverdiende rust!

Thea Kuipers lid schaduwfractie

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.