Na een hele mooie campagnetijd was het woensdagavond 16 maart zover. De uitslagenavond van de verkiezingen op het gemeentehuis in Buitenpost. Het CDA kreeg opnieuw het vertrouwen van de kiezers en behield de 6 zetels in de gemeenteraad. Voor ons als partij een ‘boppeslach’. Zeker vergeleken met CDA-uitslagen in andere gemeenten in Fryslân. Allereerst heel veel dank aan u als leden, kiezers en meedenkers in de afgelopen periode. Namens de fractie dank voor de mooie berichten in aanloop naar de verkiezingen en felicitaties na de verkiezingen!

Tijdens het duidingsdebat hebben wij van de andere politieke partijen in Achtkarspelen het vertrouwen gekregen om de leiding te nemen in het informatieproces om te komen tot een nieuwe coalitie. Dit proces loopt op dit moment van schrijven volop en wij zullen u tijdens de eerstvolgende algemene ledenvergadering hierover meer vertellen. Verderop in deze nieuwsbrief vindt u het bericht dat we als CDA Achtkarspelen Joop Atsma hebben gevraagd dit proces te begeleiden. Wij zijn dan ook blij dat Joop heeft aangegeven dit te willen doen en hebben vertrouwen in een mooi proces.

Het is goed om te zien dat juist in deze roerige tijden de kiezer in Achtkarspelen ‘lokaal’ heeft gestemd en niet mee is gegaan in landelijke ontwikkelingen en trends. Juist het CDA Achtkarspelen heeft de afgelopen 6 jaar laten zien dat we, samen met andere politieke partijen, door de politieke rust veel zaken hebben bereikt voor Achtkarspelen en daar willen we graag mee ‘trochsette’. 

Inmiddels zijn de verschillende nieuwe raadsleden geïnstalleerd. Dit zijn Thea Kuipers-Jorna, Rienk Schootstra, Doethyna Vriesema, Sandra van der Ploeg, Gert Terpstra en ondergetekende. Als steunfractieleden zijn benoemd Jacob Zwaagstra en Hinke Spinder- van Dijk. Deze club met enthousiaste mensen is al volop bezig met het inwerken en het verkennen van de dossiers, prachtig om te zien!

Een nieuwe ploeg mensen betekent ook afscheid nemen van vertrouwde gezichten. Via deze weg willen we Lydeke Zandbergen, Romke van der Wal en Meindert Talma van harte bedanken voor hun inzet in de afgelopen jaren. Gelukkig is het afscheid niet definitief want zij hebben allemaal aangegeven hun ervaring te willen delen met de nieuwe fractie. Dat verdient een groot compliment en geeft de hechtheid aan van ons team CDA Achtkarspelen!

Jouke Spoelstra

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.