De fracties van CDA, FNP en GBA leggen samen de basis voor een nieuwe coalitie in de gemeente Achtkarspelen. Deze partijen kunnen volgens informateur Joop Atsma binnen afzienbare tijd overeenstemming bereiken over een agenda en ambities voor de komende jaren. ‘Inhoudelijk zijn er veel raakvlakken, de mogelijke verschillen van opvatting zijn te overbruggen’, aldus Atsma. ‘Het streven is om te komen tot een programma dat kan rekenen op een zo groot mogelijk draagvlak in de gemeenteraad.

De komende tijd maken de drie partijen afspraken over ambities voor de nieuwe raadsperiode. Zij moeten daarbij rekening houden met de mogelijk noodzakelijke bezuinigingen. Uit de gesprekken van de informateur met alle raadsfracties blijkt dat daarover verschillende opvattingen bestaan. De onderhandelingspartijen CDA, FNP en GBA hebben samen 13 van de 21 zetels. ‘Voorop staat dat er sprake moet zijn van een stabiel en breed draagvlak in de gemeenteraad’, zegt informateur Joop Atsma.

Het huidige college in Achtkarspelen bestaat uit de fracties van CDA, ChristenUnie en GBA.

Tekst van Gemeente Achtkarspelen

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.