In de aanloop van de recente Tweede Kamer verkiezingen tot heden is het landelijk CDA meermalen op veelal niet positieve wijze onderwerp van gesprek geweest onder zowel leden als in de media. Voorbeelden zijn o.a. lijsttrekkersverkiezing, tegenvallende Tweede Kamer verkiezingsresultaat, gelekte zin ‘Omtzigt functie elders’ tijdens formatie, het rapport van Omtzigt wat op straat kwam te liggen, en de mogelijke invloed van grote donateurs van de verkiezingskas.

De veelal sensatie beluste en speculerende media publiceerden genoemde voorbeelden op pijnlijke wijze. Met zorg kijken we als leden naar de gebeurtenissen in onze partij op landelijk niveau. Er is onrust en vooral in de pers komt het beeld naar voren van een dolende partij zonder goed fundament. Het ontbreken van een goed fundament is echter absoluut niet aan de orde. De belangrijke uitgangspunten van het CDA zijn: rentmeesterschap, gespreide verantwoordelijkheid, publieke gerechtigheid en solidariteit. Wij roepen u op: Lees hier deze punten kort uitgelegd nog eens door of van Chris van Dam.

Naast alle ruis is het belangrijk om deze uitgangspunten voor ogen te houden en te beoordelen of u het waard vindt om als lid hierachter te blijven staan. Het vertalen van de uitgangspunten naar de dagelijkse politiek is de taak van CDA politici en -bestuurders en gaat met vallen en opstaan en hierbij worden ook menselijke fouten gemaakt. Er kunnen en moeten zaken verbeteren en er moet beslist ruimte zijn voor opbouwende kritiek. De ontwikkelingen bieden de gelegenheid eens goed naar onze partij en haar handelen te kijken. Waarom is het CDA er en wat wil het CDA betekenen?

Zaterdag 10 juli ontvingen de leden het rapport van de commissie Spies via de mail. Zie het navolgende onderwerp. Wij staan achter de daarin geconstateerde feiten en de aanbevelingen en vertrouwen op het implementeren daarvan. CDA Achtkarspelen wil volharden om christen democratische brede volkspartij te zijn en naar eer en geweten onze inwoners te vertegenwoordigen. Onderlinge verbondenheid, respect en vertrouwen horen hier integraal bij. Wij doen dagelijks ons best voor de leefbaarheid in onze dorpen en voor onze inwoners op te komen. Wij zijn er voor de ‘mienskip’ en willen de kracht uit die ‘mienskip’ mobiliseren.

Er is behoefte aan een duidelijk verhaal van gemotiveerde politici, die de problemen durven te benoemen die mensen ondervinden en ze waar mogelijk op te lossen. Niet populistisch, maar vanuit een onderbouwd verhaal. Geen bewering of gevoel, maar gebaseerd op feiten, en... met een perspectief op morgen, realistisch, zij aan zij aan de toekomst werkend.

Dat willen wij realiseren en daarvoor zoeken wij het podium en hebben hierover actief contact met onze landelijke en provinciale vertegenwoordigers. Wij voelen ons meer dan ooit geroepen onze inwoners te vertegenwoordigen en samen met hen onze ‘mienskip’ op een solidaire, duurzame en saamhorige wijze vorm te geven en te ontwikkelen. Samen bouwen aan onze toekomst met uw steun.

Bestuur CDA  Achtkarspelen

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.