De concept kieslijst Gemeenteraadsverkiezingen CDA Achtkarspelen is inmiddels gereed. Het bestuur samen met een vertrouwenscommissie is er in geslaagd ook een aantal jonge kandidaten op de lijst te krijgen. Twee zittende leden hebben zich niet verkiesbaar gesteld voor een volgende termijn en van twee zittende leden is de geldende maximale zittingstermijn verstreken. Dit betreft wethouder Harjan Bruining, fractievoorzitter Lydeke Zandbergen en de raadsleden Romke van der Wal en Meindert Talma.

Maandag 13 december wordt de concept kieslijst in een videovergadering aan de leden voorgelegd, met als doel de concept kieslijst definitief te maken.

Harjan Bruining
Lydeke Zandbergen
Meindert Talma
Romke van der Wal

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.