Als zesjarig meisje kwam ik voor het eerst in aanraking met De Wâldsang. Zoals velen van ons kreeg ik na schooltijd met vrienden en vriendinnen blokfluitles. En de muziek sprak mij aan, de blokfluit werd na een paar jaar verruild voor een groter exemplaar die dwars in de hand lag, een dwarsfluit.

Tien jaar lang elke week naar Buitenpost voor dwarsfluitles en andere repetities. Velen van jullie zullen ook zulke herinneringen hebben. Cultuurcentrum De Wâldsang staat in onze gemeente centraal wanneer het gaat om muziekonderwijs. Iedereen heeft nog wel herinneringen van de basisschool waarbij je verschillende instrumenten mocht proberen, een feest van muziek. Als gemeente moeten we de komende jaren bezuinigen. Afgelopen jaren zijn er meer kosten in het sociaal domein gemaakt, dan wat er binnenkomt.

Op dit moment worden we daar vanuit het Rijk niet voor gecompenseerd. Persoonlijk vind ik het onze taak als gemeenteraad om de gemeente financieel gezond te houden voor de toekomst. Als gemeenteraad staan we de komende vergadering voor keuzes die gemaakt moeten worden waar we in de gemeente ons geld minder aan willen uitgeven, helaas. Bij de voorstellen van de begroting kwam dan ook het voorstel om geen subsidie meer te verlenen aan cultuurcentrum de Wâldsang. Hier werd ik persoonlijk wel even stil van en binnen de CDA fractie kwam deze bezuiniging ook hard binnen. Vele reacties van heinde en ver zijn binnengekomen en daar blijkt maar uit dat de Wâldsang leeft binnen onze gemeente.

In gesprek

Als fractie zijn we in gesprek gegaan met het cultuurcentrum. Het is wetenschappelijk bewezen dat muziek van groot belang is voor de opvoeding en ontwikkeling van kinderen. Kinderen met muzikale scholing zijn beter in staat om te luisteren. Muziek stimuleert de cognitieve ontwikkeling waardoor kinderen beter leren lezen en schrijven, kortom muziek is belangrijk. 

Samen met GBA en CU dienen we als CDA fractie dan ook een motie in tijdens de begrotingsvergadering dat we graag een voorstel willen zien waarbij de continuïteit van het muziekonderwijs voor de jeugd wordt veiliggesteld in onze gemeente. Dit plan willen we bij de kadernota volgend jaar uitgewerkt zien zodat we het muziekonderwijs in onze gemeente kunnen blijven behouden.

Voor het CDA Achtkarspelen vormen sport en cultuur via de verenigingen in de dorpen de ‘smeerolie’ voor het Mienskipsgevoel en dit willen we dan ook zoveel mogelijk stimuleren/behouden voor de komende jaren.

Doethyna Vriesema

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.