Het gemeentefonds:
De grootste inkomstenbron voor gemeenten is het gemeentefonds. Om u een indruk te geven. 52,6 miljoen euro van de inkomsten van de gemeente Achtkarspelen op een begroting van bijna 85 miljoen euro komt uit het gemeentefonds.

Waarom?
De verdeling zo die nu is, is dermate complex met zoveel verschillende maatstaven dat in Nederland hooguit een handjevol mensen de bedragen kan berekenen. De behoefte van de gemeenten was dan ook: ontwerp een nieuw systeem dat begrijpelijk en eerlijk is.

Conclusies:
Uit de voorlopige conclusies komt naar voren dat vereenvoudiging in ieder geval niet gelukt is. Er zijn nog zoveel vragen dat er verscheidene second opinions zijn gemaakt. Opvallend in het nieuwe model is dat de arme gemeenten er op achteruit gaan, terwijl de rijkere gemeenten er van te lijken profiteren. In het voorgestelde model zou Achtkarspelen bijna 2,5 ,miljoen euro per jaar minder uit het gemeentefonds ontvangen.

Actie:
De actiebereidheid is groot. De Friese en Groninger gemeenten hebben elkaar gevonden in een stevige lobby. Dat heeft er al toe geleid dat de ROB, (Raad Openbaar Bestuur) na een gesprek met deze gemeenten 25 kritische vragen heeft gesteld. Na antwoord op die vragen gaat de conclusie via de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) naar de formatietafel van het nieuw te vormen kabinet. De lobby gaat op volle kracht door.

Pers:
Inmiddels wordt in de landelijke en regionale pers veel aandacht aan dit onderwerp gegeven. Het onderzoeksprogramma Pointer heeft op 28 maart ’21 aandacht besteed aan de herverdeling waarin op de verschillen tussen het benadeelde arme Achtkarspelen en de bevoordeelde rijke gemeente Rozendaal wordt ingezoomd. U kunt dit programma terugluisteren op( LINK toevoegen )

Verder:
Na alle kritiek op deze herverdeling en consequenties die het heeft voor een aantal gemeenten vooral in onze regio ben ik ervan overtuigd dat het voorstel zoals dat er nu ligt het niet kan en mag halen. Ondertussen is het zeer frustrerend dat we steeds weer op de knieën naar de overheid moeten om onze veelal wettelijke taken uit te voeren. Die overheid laat ons al in de steek door maar steeds niet over de brug te komen met een reële vergoeding voor de kosten die we moeten maken voor de jeugdzorg, de WMO, de omgevingswet, de duurzaamheidsagenda, inburgering etc. etc.

Harjan Bruining wethouder CDA 8K

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.