Rienk Schootstra (21 jaar op plek 3) en Doethyna Vriesema (28 jaar op plek 4) kregen als jongste kandidaten door één van de schrijvers van het verkiezingsprogramma, Thea Kuipers-Jorna, het eerste exemplaar van het verkiezingsprogramma van CDA Achtkarspelen aangeboden. “Een helder en leesbaar programma met concrete speerpunten, van "Trochpakke" naar "Trochsette!"

Ieder kind moet een zwemdiploma kunnen halen 
Het CDA-verkiezingsprogramma is een compact en concreet programma, gebaseerd op de inbreng van inwoners. Er is teruggekeken op de bereikte successen en er zijn speerpunten geformuleerd voor Achtkarspelen en haar mienskip waarop het CDA de komende jaren wil inzetten. Op het gebied van sport vindt het CDA het belangrijk dat ieder kind de mogelijkheid moet hebben om een zwemdiploma te halen. Daarom blijft er vanuit het CDA steun voor de zwembaden in Buitenpost en Surhuisterveen. Ook worden geen huurverhogingen voor de sport doorgevoerd om sport betaalbaar te houden voor iedereen.

Extra bedrijventerreinen, meer woningbouw en ondersteuning voor agrariërs
Het CDA wil dat de komende jaren extra bedrijventerreinen beschikbaar komen. In Achtkarspelen zijn prachtige grote en kleine bedrijven. Deze bedrijven krijgen maximale medewerking om hun groeiambities te realiseren. Daarnaast wil het CDA meer woningbouw realiseren. In de afgelopen periode is de woningbouw in de verschillende dorpen op gang gekomen. Het CDA wil dit doorzetten door bijvoorbeeld te kijken naar erfpachtconstructies of Tiny Houses voor jongeren. Tegelijkertijd wil de partij initiatieven zoals hofjes en levensloopbestendige woningen faciliteren zodat senioren in hun eigen dorp of gemeente kunnen blijven wonen. Agrariërs worden ondersteund om een flexibele invulling aan hun vastgoed te geven en een gezonde bedrijfsvoering mogelijk te maken. Als belangrijkste natuurbeheerders in de gemeente verdienen ze deze steun.

Zelfstandig Achtkarspelen
De gemeente werkt al een aantal jaren intensief samen met de gemeente Tytsjerksteradiel. Het CDA wil dit doorontwikkelen met als doel een betere, efficiëntere en goedkopere dienstverlening voor de inwoners. Deze samenwerking heeft heel duidelijk als uitgangspunt een zelfstandig Achtkarspelen en dus geen fusie met Tytsjerksteradiel.

Trochsette
In de afgelopen vier jaar heeft het CDA in Achtkarspelen veel gerealiseerd. Een periode gekenmerkt door politieke rust en stabiliteit. Ondanks alle uitdagingen die zijn bereikt met "Trochpakke" is het huishoudboekje op orde gebleven. Daar gaat het CDA vol energie mee door: "Trochsette!" Klik hier voor het verkiezingsprogramma.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.