In de vorige nieuwsbrief mochten we al iets schrijven over het de collegevorming. Allereerst mooi dat Joop Atsma, iemand uit de eigen omgeving en met veel politieke ervaring, de taak als informateur op zich heeft genomen. Via deze weg nogmaals bedankt! Inmiddels is de coalitie onder zijn leiding gevormd en is het college benoemd. Wij nemen u als leden op hoofdlijnen alvast mee in het proces van de afgelopen weken en zullen hier nog uitgebreid bij stilstaan tijdens de ALV op 27 juni.

Vanaf het allereerste begin is de informateur met alle partijen in gesprek gegaan. Na deze eerste ronde luidde zijn advies dat CDA (6 zetels) en FNP (4 zetels) met elkaar verder zouden moeten praten. Deze vervolggesprekken waren goed en constructief. Er bleken geen obstakels om gezamenlijk te zoeken naar een derde partij om breder draagvlak te creëren.
Opnieuw is in een tweede gespreksronde met bijna alle partijen gesproken. Er ontstond op deze manier een goed beeld van welke partij het best bij het CDA en FNP pastte. Het advies was dat het GBA (3 zetels) het meest voor de hand lag om op inhoudelijke gronden aan te sluiten bij het blok CDA/FNP. Met deze drie partijen zijn verdere gesprekken gevoerd op basis van de inhoud. Dit waren zeer plezierige gesprekken waarbij vaak en lang inhoudelijke thema’s zijn uitgediept. In de tussentijd zijn alle partijen steeds op de hoogte gehouden van de vorderingen door de informateur, juist in het kader van transparantie.

Er was voorafgaand aan het informatieproces een grote wens van meerdere partijen om mee te praten over de inhoud. Daarom hebben CDA/FNP/GBA in de tussentijd meerdere keren om input gevraagd bij de andere partijen. Hierop kwam helaas geen reactie. Wel werd er een spoeddebat aangevraagd door de beoogde oppositie.
In eerste instantie bij ons aangekondigd om input te kunnen leveren maar tijdens het debat bleek al snel dat het vooral om het proces ging. Een hele lastige constructie want om over het proces te kunnen spreken heb je de informateur nodig en die hadden ze niet uitgenodigd. Tijdens en na dat debat is er door de drie onderhandelende partijen (CDA/FNP/GBA) opnieuw een handreiking gedaan richting de andere partijen om met input te komen. De ChristenUnie is hier als enige partij op ingegaan en we hebben goede gesprekken met de ChristenUnie gehad en hun input meegenomen in het uiteindelijke bestuursakkoord ‘Mei-inoar’. 

Uiteindelijke heeft dit proces geleid tot een prachtig en concreet bestuursakkoord waar wij als CDA-fractie zeer tevreden mee zijn. Veel van de punten uit ons verkiezingsprogramma zijn hierin vertaald. Daarnaast mogen wij als CDA Achtkarspelen opnieuw twee wethouders leveren en dat is een ‘boppeslach’. Naast een hele mooie verkiezingsuitslag in maart, een stevige en deskundige fractie, een bestuursakkoord met veel CDA-inhoud zijn twee wethouders een prachtige uitgangspositie voor de komende vier jaar. 

Wij zien er als CDA-bestuur, fractie en wethouders naar uit om u te kunnen spreken tijdens de ALV op 27 juni! 

Jouke Spoelstra

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.