De campagne is in volle gang. Dat zien we aan de spandoeken, de verkiezingsborden... Ik ben trots op onze campagne, waarin een enthousiast team zich laat zien en van zich laat horen. Trots ben ik ook op wat we de afgelopen raadsperiode als CDA hebben bereikt. De meeste ambities uit het coalitieakkoord zijn uitgevoerd! Dankbaar ben ik voor de goede samenwerking die we als fractie mochten hebben met onze wethouders Harjan Bruining en Jouke Spoelstra. Ook al hebben we verschillende rollen (de raad stelt het beleid vast en de wethouders zorgen voor de uitvoering) samen hebben we één doel: gaan voor een gemeente waarin (bron: verkiezingsprogramma).we oog hebben voor de zwakkeren in onze Mienskip, we bij alles kijken naar de consequenties voor de toekomst, we de inwoners richting laten geven aan wonen, werken en ontspannen, we als gemeente betrouwbaar en transparant willen zijn!

Kritische opmerkingen
In één van mijn eerste bijdrages aan de nieuwsbrief heb ik het gehad over mijn verwondering. Ik ben pragmatisch ingesteld en houd van de planning en control. Waarom moet alles zo lang duren? Waarom zoveel mitsen en maren? Inmiddels weet ik dat de vrijheid van de gemeente wordt beperkt door de democratische processen, die nodig zijn om er voor te zorgen, dat je niet achteraf met problemen wordt opgezadeld. Zelfs een voorstel dat 100% wordt gesteund, een voorstel dat geen tegenstemmen in de raad heeft moet eerst door de ambtelijke molen. Dat kost tijd, heel veel tijd en volgens mij ook vaak te veel tijd. Een simpel voorbeeld: de opdracht vanuit de raad via een motie om een brief te sturen naar de Plaatselijke Belangen heeft een half jaar geduurd! 

En dan de planning en control. Het kan voorkomen dat een beleidsnota, die voor vier jaar wordt vastgesteld, pas een jaar na afloop wordt geactualiseerd. Ik heb altijd geleerd dat je het vierde jaar gebruikt voor evaluatie van het oude en voorbereiding van het nieuwe beleid. Ook hierbij een voorbeeld: de cultuurnota 2008-2011 kreeg pas in 2021 een vervolg. Helaas was het voorstel in november 2021 ook nog onvolledig en voorzien van feitelijke onjuistheden zodat de raad de wethouder terug naar de tekentafel stuurde. In de afgelopen vergadering lag de nieuwe cultuurnota weer voor aan de raad. De fouten stonden er nog in. In het beleid was niets gewijzigd. Voor de raad zat er niets anders op dat de nota voor één jaar vast te stellen. Als CDA vinden we het investeren in de cultuur belangrijk, dat moet doorgaan!

De laatste raadsvergadering
Mijn laatste raadsvergadering was bijzonder. Het was een lange vergadering (29 agendapunten), waarbij zo nu en dan het zich profileren als partij belangrijker leek dan de inhoud. Naast de cultuurnota mocht ik ook de APV voor mijn rekening nemen. Blij was ik met de steun voor een verbod op het Gniez-gas (lachgas). Ook al lijkt het in onze gemeente (nog) geen probleem, toch vinden we het belangrijk dat hier tegen opgetreden kan worden. 

Het laatste deel van de vergadering was vervelend. De PVV diende een motie in onder de titel “Kiezers niet de mond snoeren”, waarin zij het CDA verweet de kiezers te chanteren. Dit naar aanleiding van de uitspraak van onze lijsttrekker Jouke Spoelstra om als CDA geen coalitie te willen vormen met de PVV. Wij vinden dat kiezers vooraf recht hebben op duidelijkheid vanuit het CDA in Achtkarspelen en niet achteraf. Wij stellen dat partijen zoals FvD en PVV zichzelf uitsluiten van een samenwerking met het CDA door groepen mensen op hun afkomst te beoordelen en veroordelen. Daarnaast staan oproepen tot burgerlijk ongehoorzaamheid, vergelijkingen met het Nazi-regime en het dreigen met tribunalen zover af van het CDA in Achtkarspelen en de manier waarop wij met elkaar willen omgaan in de politiek. Wij moeten dit soort onfatsoenlijke politiek met ons allen niet gewoon gaan vinden en daarom trekken wij een duidelijk streep.

Dat was mijn laatste reguliere raad. Er komt nog een vergadering op 29 maart waarin afscheid wordt genomen van de niet-terugkerende raadsleden. Op 30 maart wordt de nieuwe raad geïnstalleerd. Ik dank mijn (steun)fractie: Meindert, Romke, Doethyna, Gert, Jacob, Thea en Sandra voor de plezierige samenwerking en wens de kandidaat raadsleden nog een goede campagne en succes bij de verkiezingen!

Lydeke Zandbergen-Beishuizen
Fractievoorzitter

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.