Op zaterdag 17 maart bracht minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid (CDA) in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen een bezoek aan Surhuisterveen en Burgum.

Ondanks de kou en harde wind werden in Surhuisterveen op straat spontane gesprekken gevoerd, paaseitjes uitgedeeld en ondernemers bezocht. Wethouder en lijsttrekker voor het CDA Achtkarspelen, Jouke Spoelstra, maakte van de gelegenheid gebruik de aanrijtijden van de politie bij spoedmeldingen te benoemen bij de minister. Het streven is om bij 90% van de spoedmeldingen binnen 15 minuten ter plaatse te zijn. In Noordoost Fryslân wordt dat echter, ondanks genomen maatregelen, niet gehaald. Daarnaast werd de inzet van de wijkagent in de dorpen en de aanpak van overlastgevers aangehaald.

Vanuit CDA Tytsjerksteradiel gingen lijsttrekker Gelbrig Hoekstra en Frans Haenen het gesprek aan rondom burgers die niet meer de aansluiting met de samenleving hebben. Dit kan leiden tot eenzaamheid, verward gedrag, dakloos zijn en sociale uitsluiting. Het CDA wil zich inzetten om hier maatwerk te bieden voor oplossingen, maar wil ook vanuit preventie aan de slag. De crisisopvang van Zienn in Burgum (Blijenhof) is daar een mooi voorbeeld van. De minister was onder de indruk van het werk van deze crisisopvang. Hier wordt volwassenen en gezinnen die op straat zijn komen te staan of hun woonplek moeten verlaten, tijdelijk onderdak geboden. Daarnaast worden zij begeleid en ondersteund om weer een passende oplossing voor langere tijd te vinden. Tenslotte werd de seniorenmarkt in Pro Rege in Oentsjerk bezocht, alwaar de minister met velen het gesprek aan ging.

Het bezoek van de minister was voor de CDA-fracties van Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel een mooie gelegenheid om lokale thema’s, zoals veiligheid en verward gedrag, op landelijk niveau aan te kunnen kaarten.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.