Vanaf 16 maart tot en met 14 april doen 19 klassen van 13 basisscholen in de gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel mee het project Fit@school Dag Challenge. Met dit project willen de gemeenten schoolkinderen het belang van een gezonde leefstijl bijbrengen. Fit@school Dag Challenge is een initiatief van High Five Sportstimulering, JOGG (Jongeren op Gezond Gewicht) en GGD Friesland en wordt uitgevoerd door studenten van de opleiding Sportkunde.

De wethouders Jouke Spoelstra (Achtkarspelen) en Gelbrig Hoekstra (Tytsjerksteradiel) gaven  het startschot aan het project op OBS ‘t Holdersnest (Harkema) en OBS ’T Partoer (Burgum). Beide gemeenten vinden het belangrijk dat kinderen gezond kunnen opgroeien. “Als jongeren gezond leven, presteren zij beter op school,” zegt Spoelstra. “Daarom werken we samen met het onderwijs aan een gezonde leefstijl bij kinderen.”

Vroeg beginnen met bewegen
Fit@school Dag Challenge is een challenge voor kinderen uit de groepen 5 en 6. Onder leiding van de buurtsportcoaches bedenken de leerlingen een spel voor op het schoolplein en spelen het spel samen met hun klasgenoten. Ook is er een proeverij van groente en fruit en een quiz over gezond eten. “Om een actieve en gezonde leefstijl te ontwikkelen is het belangrijk voor kinderen om vroeg te beginnen met bewegen,” aldus wethouder Hoekstra. “De omgeving van kinderen speelt hierin een grote rol.”

Gezondste klas
Het programma van Fit@school Dag Challenge duurt de hele ochtend. De bedoeling was dat het project zes weken zou duren. Vanwege corona is dit ingekort tot een ochtendprogramma. Tijdens de verschillende activiteiten kunnen de leerlingen punten verdienen. Zo strijden de leerlingen tegen elkaar om de gezondste klas te worden. De winnende klas verdient een pleinspellenpakket.

Lokaal Sportakkoord
Vorig jaar hebben beide gemeenten een gezamenlijk Sportakkoord ontwikkeld. Hierin staat onder andere dat binnen het onderwijs aandacht is voor een gezonde leefstijl en hierin samenwerkt met onder andere sportaanbieders. Fit@school Dag Challenge past daarom prima binnen de doelstellingen van dit sportakkoord. De scholen in Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel werken zo hard aan een gezonde schoolomgeving.

De volgende scholen doen mee aan het project Fit@school:

 • De Arke Burgum
 • OBS ’T Partoer Burgum
 • It Bynt Sumar
 • CBS de Paadwizer Oentsjerk
 • ’T Holdersnest Harkema
 • De Wynroas Harkema
 • Het Mienskip Buitenpost
 • Oranje Nassau Kootstertille
 • De Merlettes Kootstertille
 • De Balkwar Kootstertille
 • De Reinbôge Twijzelerheide
 • Johannes Looijenga Skoalle Surhuizum

 

Meer informatie over het Lokaal Sportakkoord: High Five Sportstimulering (sportpas.nl)

Tekst en foto’s van Gemeente Achtkarspelen

foto : Wethouder Jouke Spoelstra op basisschool OBS ‘t Holdersnest te Harkema

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.