Tijdens de raadsvergadering van donderdag 25 maart jl. stond een meningvormend stuk op de agenda over het voortzetten van de regionale samenwerking in Noordoost Fryslân in ANNO 3 verband. Het voorstel was op de agenda gezet om te vragen wat wij als fractie vinden van de samenwerking in ANNO verband en wat voor punten er meegenomen moeten worden in ANNO 3. Als fractie zijn wij positief over de samenwerking in het ANNO verband. Dit is een samenwerking met de gemeentes Tytsjerksteradiel, Dantumadeel en Noardeast Fryslân. Wij zijn van mening dat je samen verder komt dan alleen.

Als aanbeveling hebben wij dan ook meegenomen om vooral samen een vuist te maken met betrekking tot extra woningen voor de regio. Juist met alle ontwikkelingen die er gaande zijn; meer mensen werken thuis, eventuele komst van de Lelylijn, maar ook het tekort wat er momenteel is in de woningmarkt, vinden wij als fractie dat er in ANNO verband samenwerking gezocht moet worden om meer woningen voor de hele regio te creëren. Daarnaast hebben wij ook een motie bij dit agenda punt aangeleverd voor de aansluiting op de doorfietspaden in Friesland maar ook richting de provincie Groningen.

Dit voor de leefbaarheid van de regio. We zien nu dat de gemeente Achtkarspelen op dit moment niet is aangehaakt bij de doorfietspaden terwijl we als gemeente in het midden liggen van de driehoek Leeuwarden-Groningen-Drachten, wat een kans is voor onze gemeente. Door de infrastructuur aan te sluiten bij de doorfietspaden van de provincie Fryslân maar ook richting provincie Groningen kunnen veel meer mensen genieten van onze mooie gemeente! Beide moties (woningen en doorfietspaden) zijn dan ook met ruime meerderheid aangenomen door de raad.

Doethyna Vriesema Raadslid CDA 8K

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.