Als grootste partij binnen de gemeenteraad Achtkarspelen hebben we als CDA de ambitie en vertrouwen de grootste partij te blijven. Dat het CDA Achtkarspelen een partij is met ambitie en visie hebben we de afgelopen vier jaar laten zien. Deze jaren werden gekenmerkt door politieke rust en stabiliteit, met de financiën op orde en veel investeringen in sport, cultuur en recreatie.

Kortom, er is veel gerealiseerd uit het verkiezingsprogramma van 2018; Trochpakke! Hiervoor was veel doorzettingsvermogen nodig, een vermogen wat we als CDA hebben, om kunnen zetten in speerpunten waar we de komende vier jaar mee doorzetten; Trochsette, mei each foar elkoar! Allemaal opgenomen in ons verkiezingsprogramma.

Gemeentepolitiek gaat over mensen, over hun welzijn en gezondheid, over hun werk, wonen en veel meer. Het CDA is de partij welke het dichtst bij mij staat en waarvoor ik me beschikbaar stel als raadslid. Betrokken en geïnteresseerd in de Mienskip, zo wil ik mij omschrijven. Ik wil luisteren en dichtbij de mensen staan; samen met de inwoners van Achtkarspelen de leefbaarheid van onze gemeente op hoog niveau houden en daar waar mogelijk is verbeteren. Een passend woonbeleid, eerlijke zorg op maat, en een veilige woonomgeving zijn zaken die mij zeer aan het hart gaan.

Graag wil ik daarmee met en voor de inwoners van Achtkarspelen aan de slag.
In 2019 hadden we kans in het buitengebied glasvezel te krijgen. Een geweldige kans die we, naar mijn mening, met beide handen moesten aanpakken. Toch was het nog wel spannend of er glasvezel zou komen. Omdat we deze mogelijkheid maar één keer kregen en dit voor het buitengebied voor nu, en zeker voor de toekomst van onze kinderen een prachtige kans was, heb ik me ingezet door mensen te voorzien van uitleg en hen kunnen overtuigen mee te doen. Mede door deze inzet en die van andere vrijwilligers is het percentage wat nodig was gehaald, en ligt er nu glasvezel. Geweldig om dit samen bereikt te hebben en iets te betekenen voor de gemeenschap.

Belangrijk is om de leefbaarheid in alle dorpen te behouden richting de toekomst. Samen met diverse partijen, verenigd in een initiatiefgroep, heb ik me de afgelopen jaren sterk gemaakt voor een onderzoek naar de haalbaarheid van een MFA in Twijzelerheide. Het is belangrijk dat onderwijs, sport en sociale functies in het dorp blijven en dan zou het clusteren van de voorzieningen in een multifunctionele accommodatie met alles onder één dak een toegevoegde waarde zijn, zeker voor de toekomst van Twijzelerheide. Dit is één van de speerpunten waarvoor ik me sterk ga maken! 

De afgelopen weken heeft u ons vast al voorbij zien komen in de prachtige filmpjes; Puch-toer langs de dorpen van Achtkarspelen. In deze filmpjes laten we, als kandidaat raadsleden, op enthousiaste wijze onze mooie gemeente zien en vertellen over de speerpunten waar wij de komende periode op inzetten. Ik zou zeggen kijken!

Met veel enthousiasme en gedrevenheid wil ik me dan ook voor ú inzetten in de komende raadsperiode!

Trochsette, mei each foar elkoar!

Thea Kuipers-Jorna

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.