Vorig jaar rond deze tijd heb ik, tijdens de fractievergadering enthousiast kunnen vertellen over onze prachtige wintersportvakantie in Oostenrijk. Een vakantie met goede sneeuw, veel zon en allemaal vrolijke mensen. Nog diezelfde avond liet iemand me zien wat de weersverwachting van de daarop volgende week zou zijn in Oostenrijk. Voor die week werd er prachtig zonnig ski weer verwacht.

Helaas kwam later die avond de mededeling vanuit Oostenrijk dat per direct de ski liften in Oostenrijk werden gesloten vanwege corona. Dit was de eerste maatregel vanuit buitenland, maar een week later werd in Nederland de lockdown aangekondigd. Een periode van thuiswerken en thuis blijven. En nog steeds leven we in een wereld waarin ons normale leven onder druk staat.

Schaatsen
Wat waren we dan ook blij met de vorst, die ervoor zorgde dat we in februari de schaatsen onder konden binden, hebben we veel energie opgedaan om verder te gaan. In deze coronatijd gingen de kinderen en gezinnen met elkaar het ijs op. Wat opviel is dat er op de ijsbanen in onze dorpen met man en macht gewerkt werd om het ijs kwalitatief goed te maken. Wat was er veel verbondenheid in de dorpen! Zo hebben we gezien dat juist de verbindende activiteiten ervoor zorgen dat een dorp actief blijft en juist daardoor leefbaar blijft. Deze verbondenheid in de dorpen moeten we vasthouden! Zeker in de tijd dat we moeten bezuinigen in onze gemeente. Het is duidelijk dat we dit samen moeten doen; gemeente en inwoners. Dat past ook bij de begroting “Mei-inoar trochpakke”.

Impact
Eén van de maatregelen is dat Achtkarspelen in 2022 stopt met de huidige subsidies voor Sociaal Cultureel Werk in de huidige vorm. Hoewel er wel iets voor in de plaats komt zorgt het zeker voor veel vragen en onzekerheden bij de plaatselijke belangen. Wat voor impact, en met name financieel, heeft dit voor de dorpen. Door als CDA-fractie in gesprek te gaan met de plaatselijke belangen en Sociaal Cultureel Werk hopen we samen te komen tot een goede invulling. Hoe kunnen we het samen doen en hoe kunnen we de financiële middelen zo goed en verantwoord mogelijk inzetten. Samen in gesprek over hoe wij mee kunnen denken, wat kunnen wij voor hen betekenen. Tijdens de gesprekken werd duidelijk dat er met verbondenheid en elkaar opzoeken veel moois kunnen bereiken. Laten we het samen doen; Mei inoar!

Thea Kuipers, Steunfractielid CDA Achtkarspelen

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.