Naar aanleiding van berichten over het verder versoberen van het busvervoer in Achtkarspelen heeft de CDA fractie schriftelijke vragen gesteld aan het college.

Na de zomer zal Lijn 12 (Buitenpost-Augustinusga-Surhuizum-Drachten) buiten de spits niet meer door diverse dorpen rijden. Daarnaast zal Lijn 13 (Surhuisterveen-Leeuwarden) zijn rechtstreekse verbinding met Leeuwarden verliezen en zal er altijd overgestapt moeten worden op Quatrebras of Veenwouden. 

De CDA fractie maakt zich grote zorgen over al weer een nieuwe versobering. Twee jaar gelden werd Buitenpost geconfronteerd met het bericht dat Veenwouden de stop op de extra sneltrein kreeg toegewezen en niet Buitenpost ondanks dat Buitenpost meer instappers heeft. 

Het lijkt wel of er een nieuwe stap wordt gezet door lijn 13 te laten eindigen in Veenwouden en op termijn Veenwouden “kunstmatig” meer instappers heeft dan Buitenpost. Wat zal dit op termijn betekenen voor station Buitenpost. Wordt Buitenpost het nieuwe Visvliet?

Het lijkt wel of er door de provincie doelbewust wordt aangedrongen op het minder aantrekkelijk maken van Achtkarspelen als woon gemeente en inwoners worden gedwongen om naar uitbreidingsplannen in bijvoorbeeld Leeuwarden te verhuizen

De CDA fractie heeft al eerder aangegeven dat de krimp kunstmatig gecreëerd wordt en roept het college dan ook op om niet aan deze versobering mee te werken en in te zetten op juist het versterken van het openbaar vervoer in Achtkarspelen.

Jacob Zwaagstra

Algemene Ledenvergadering CDA - Achtkarspelen

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.