Naar aanleiding van de onrust onder de boeren, die meteen ontstond na 10 juni, heeft de CDA-fractie van Achtkarspelen een werkbezoek gepland bij melkveebedrijf Bijma te Augustinusga.

Meteen na aankomst op het bedrijf kwam het kaartje van 10 juni ter sprake. Minister van der Wal heeft zonder overleg met de sector een kaartje gepubliceerd met reductiepercentages, die in sommige gebieden niet haalbaar zijn. Ook de brief van minister Staghouwer, die weinig toekomstperspectief biedt, kunnen de boeren weinig mee. Dan is er maar weinig voor nodig om boeren te laten bewegen om te demonstreren. We hebben de onvrede onder de boeren besproken.  

Daarna hebben we nog een rondleiding gekregen. De nieuwe klimaatgestuurde jongveestal werd bezocht, de zestig-stands carrousel konden we in bedrijf zien en de grote ligboxenstal werd bezocht. Ondertussen werd er gewoon doorgekuild en de drie melkers gingen gewoon door met melken. Wel werd duidelijk dat de drie broers samen met hun vader zeer gedreven ondernemers zijn, die ondanks de nu onzekere tijd gewoon doorgaan met hun onderneming. Inmiddels is het bewuste kaartje van tafel, maar de onvrede en wantrouwen naar de rijksoverheid blijft. De gehele CDA-fractie van onze gemeente staat achter onze boeren en steunt hen waar het kan.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.