In maart volgend jaar zijn de verkiezingen voor de nieuwe gemeenteraad. Het CDA wil dan opnieuw met een kieslijst komen, waarop goede kandidaten staan. Wij spelen immers een belangrijke rol bij het besturen van onze gemeente. Om een goede kieslijst te krijgen doen we twee stappen. De eerste stap bestaat uit het verzamelen van voldoende goede kandidaten. Deze komen op een ‘groslijst’. Voor het vinden van die kandidaten doen we een beroep op alle CDA-leden in onze gemeente. Uit deze groslijst selecteert in de tweede stap de bestuurscommissie een kieslijst. Bij die selectie wordt geprobeerd een zo sterk mogelijk team samen te stellen. De worteling in onze samenleving speelt daarbij een belangrijke rol. Uiteindelijk stellen de leden de kieslijst definitief vast.

Wij vragen iedereen, die ons CDA in de gemeenteraad willen versterken, om zichzelf op te geven. Onderschat daarbij je eigen kwaliteiten niet! Als je twijfelt kun je daarover ook eerst met ons praten. Overigens is het niet vereist dat je al lid bent van het CDA, als je de normen en waarden die ons binden maar onderschrijft. Ook als je niet zelf die stap wilt nemen kun je ons helpen door een ander, waarvan je denkt dat die een goed raadslid kan zijn, aan ons door te geven. Het zou daarbij prettig zijn als je daar al met betrokkene over gesproken hebt, maar dat is niet noodzakelijk. Alleen met jullie hulp kan het CDA ook na de verkiezingen een goede bijdrage leveren aan het besturen van Achtkarspelen! Namen kunnen jullie opgeven bij het secretariaat.

Emailadres is w.vanderwal@hetnet.nl telefoonnummer 06-2882 2774

Willem van der Wal

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.