In aanloop richting gemeenteraadsverkiezingen wordt er volop campagne gevoerd. Letterlijk alles wordt uit de kast gehaald de kiezer te bewegen een stem uit te brengen, om waar mogelijk mensen te bewegen tijdens de verkiezingen met het rode potlood het vakje voor de beoogde partij in te kleuren. Zonder stemmen geen deel aan de lokale politiek. Daarom is elke partij er op gebrand zoveel mogelijk kiezers naar zich toe te trekken en een zo groot mogelijk aantal zetels en meer invloed in de gemeenteraad te bemachtigen.

De gemeente Achtkarspelen is er alles aan gelegen dat het hun inwoners goed gaat. Via de verkiezingen geven kiezers hun politieke mening door te stemmen op een politieke partij en de leden in de gemeenteraad. Als volksvertegenwoordigers geven raadsleden betekenis aan de stem van de kiezers, bepalen ze de belangrijkste punten van het beleid in de gemeente en houden ze zich bezig met onderwerpen die inwoners aangaan zoals wonen, werken en recreatie etc. Gemiddeld besteden raadsleden 16,75 uur per week aan raadswerk, steeds meer taken krijgen de gemeenten van de overheid erbij, voor de raad betekent dit veel extra werk. Tijd om vrij te maken voor de inwoners is er soms nauwelijks meer bij, inspraak wordt beperkt en inwoners raken minder betrokken bij de lokale politiek en de besluiten van de raad.

Als kandidaat raadslid voor CDA Achtkarspelen wil ik dienstbaar zijn aan de inwoners van Achtkarspelen, mijn oor te luister leggen, tijd vrij maken voor burgers zodat ik weet wat er speelt en bij het nemen van besluiten de belangen van de inwoners zo goed mogelijk kan afwegen. Daarvoor wil ik inzetten op ontmoetingen fysiek of via social media met inwoners van verschillende doelgroepen, op bijeenkomsten maar ook gewoon op straat, zichtbaar, inwoners enthousiasmeren en stimuleren om vooral mee te doen aan de lokale politiek.

Hinke Spinder-van Dijk
Nr.8 op de kandidatenlijst CDA 8K

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.