Locatie: 't Haske, Vegelinsweg 20, 8501 BA Joure

 

Agenda

 1. Opening door voorzitter Theo Joosten

 2. Perspectief 2030
  Pieter Jan Dijkman (directeur WI) spreekt over dit discussiestuk

 3. Vaststellen agenda

 4. Verslag ALV 17 april 2019

 5. Mededelingen
  - Uitbreiding CDA bestuur: Wil vd Berg (BSV)
  - Seniorennetwerk: toelichting door Teus Dorrepaal
  - Voorzitters- en penningmeestersoverleg 5 februari 2020
  - Nieuwjaarsbijeenkomst op 10 januari 2020 in de Graancirkel te Drachten
  - Meeting over Perspectief 2030 in Zwolle op 27 januari 2020
  - Provinciaal campagneleider

 6. Bijdrage vanuit fractie PS
  Johan Tjalsma geeft een toelichting op de werkzaamheden van de fractie van de afgelopen maanden, o.a. op de discussie over de PAS.

 7. Begroting 2020
  Tjibbe van der Veen geeft een toelichting op de begroting van CDA Fryslân 2020.
  U wordt gevraagd met deze begroting in te stemmen.

 8. Rondvraag

 9. Sluiting

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.