Vandaag vergaderen Provinciale Staten op het Provinsjehûs in Leeuwarden!

 

De belangrijkste onderwerpen voor vandaag zijn:

- De nota Kaderrichtlijn Water (afgekort, KRW)

Namens CDA is Anne Schelhaas woordvoerder op dit onderwerp

- Het Regionaal Waterprogramma

Namens CDA is Anne Schelhaas woordvoerder op dit onderwerp

- Het Integraal Bodembeleid

Namens CDA is Maaike Prins-Meindertsma woordvoerder op dit onderwerp

- Het Regionaal Mobiliteits Programma (afgekort, RMP)

Namens CDA is Rendert Algra woordvoerder op dit onderwerp

- Het provinciale fietsbeleid, in de vorm van Startnotitie Fyts

Namens CDA is Rendert Algra woordvoerder op dit onderwerp

 

Willt u met een Statenlid praten over een van deze onderwerpen? Ga dan naar het kopje "Mensen" om contact op te nemen met de woordvoerder op dat onderwerp.

 

Wilt u de vergadering zelf volgen? Dat kan vanaf 10:00 op de onderstaande link:

https://fryslan.notubiz.nl/vergadering/771024/Provinsjale%20Steaten%2021-10-2020

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.