Vandaag vergaderen Provinciale Staten op het Provinsjehûs in Leeuwarden!

 

De belangrijkste onderwerpen voor vandaag zijn:

- Behandeling van de tweede Bestuursrapportage (Berap, afgekort)

Namens CDA is Aebe Aalberts woordvoerder op dit onderwerp

- Behandeling van de provinciale begroting van 2021

Namens CDA is Aebe Aalberts woordvoerder op dit onderwerp

 

Willt u met een Statenlid praten over een van deze onderwerpen? Ga dan naar het kopje "Mensen" om contact op te nemen met de woordvoerder op dat onderwerp.

 

Wilt u de vergadering zelf volgen? Dat kan vanaf 10:00 op de onderstaande link: https://fryslan.notubiz.nl/vergadering/709477/Steatekommisje%20%28%FBnder%20oare%20begrutting%29%2011-11-2020

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.