Vandaag vergaderen Provinciale Staten op het Provinsjehûs in Leeuwarden!

 

 

De belangrijkste onderwerpen voor vandaag zijn:

 

- Toekenning van de veenweide impulsgelden

Namens het CDA is Attje Meekma woordvoerder op dit onderwerp

- Behandeling van het NRK-rapport "Duurzame landbouw"

Namens het CDA is Maaike Prins woordvoerder op dit onderwerp

- Behandeling van de startnotitie Landbouw-agenda

Namens het CDA is Maaike Prins woordvoerder op dit onderwerp

- Behandeling van het Implementatieplan Energieneutrale Provincie

Namens het CDA is Johan Tjalsma woordvoerder op dit onderwerp

- Wijziging van de Verordening Romte, specfiek over zonneparken

Namens het CDA is Maaike Prins woordvoerder op dit onderwerp

 

Wilt u met een Statenlid praten over een van deze onderwerpen? Ga dan naar het kopje "Mensen" om contact op te nemen met de woordvoerder op dat onderwerp. De vergadering is vanaf 10:00 live te volgen via de volgende link: https://fryslan.notubiz.nl/vergadering/709489/Tariedende%20PS%20Gearkomste%20%28Hybride%29%2025-11-2020

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.