Vandaag vergaderen Provinciale Staten digitaal!

 

 

De belangrijkste onderwerpen voor vandaag zijn:

 

- Transitie openbaar vervoer

Namens de CDA-fractie is Anton Meijerman woordervoerder op dit onderwerp.

 

- Het oeverbeheer van de vaarwegen in Fryslân

Namens de CDA-fractie is Anne Schelhaas woordvoerder op dit onderwerp.

 

- De beleidsnota Economie 2021-2025

Namens de CDA-fractie is Aebe Aalberts woordvoerder op dit onderwerp.

 

Wilt u met een Statenlid praten over een van deze onderwerpen? Ga dan naar het kopje "Mensen" om contact op te nemen met de woordvoerder op dat onderwerp. De vergadering is vanaf 10:00 live te volgen via de volgende link: https://fryslan.notubiz.nl/vergadering/811599/Provinsjale%20Steaten%2020-01-2021

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.