Het aanpakken van de Sluis Kornwerderzand is een belangrijke stimulans voor de economie. Scheepswerven, kustvaart en visserij hebben er baat bij. Het CDA heeft tijdens de Provinciale Statenvergadering op woensdag 17 juni daarom ingestemd met het Bestuursakkoord Sluis Kornwerderzand.

De bruggen en de sluis bij Kornwerderzand zijn toe aan vernieuwing. Maar aan het totale project, om zowel de bruggen als de sluis aan te pakken, kleven financiële risico’s. Volgens CDA-Statenlid Rendert Algra gaat het om een financieel risico van 60 miljoen euro. Daarom is het belangrijk om het project goed te monitoren. 4 keer per jaar moeten de Staten worden geïnformeerd over de stand van zaken: actief monitoren! Het CDA diende hiertoe samen met de CU, FNP en de PVV een motie in. De motie werd met 35 stemmen voor en 5 tegen aangenomen.

Het project is in strakke tijdschema’s gegoten, waar ook het bedrijfsleven een rol in heeft. Zo schiet de provincie de bijdrage van 25,5 miljoen euro van het bedrijfsleven voor. “Daar gaat vertrouwen van uit en dat is goed, maar controle is beter,’’ aldus Algra.

Het finale besluit over het project Sluis Kornwerderzand is met 39 stemmen voor en 1 tegen, aangenomen. Daarmee worden eerst de bruggen vernieuwd en verbreed. Op een later moment wordt over de sluisverbreding besloten.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.