CDA, PvdA, VVD en FNP kunnen de komende vier jaar een degelijke coalitie vormen om de uitdagingen waar Fryslân voor staat het hoofd te bieden.

Tot die conclusie komt informateur Harry van der Molen. Hij adviseert dat deze partijen onder leiding van een nog te benoemen formateur de komende weken gaan onderhandelen over een coalitieakkoord. Dit meldt hij in zijn eindverslag aan Provinciale Staten.

De vier partijen hebben samen 22 van de 43 zetels. Vanwege de goede verhoudingen die er de afgelopen periode in Provinciale Staten waren en die alle fracties willen behouden, verwachten de vier partijen dat deze meerderheid voldoende is om slagvaardig te kunnen besturen. De bedoeling is dat er een college komt met vijf gedeputeerden, waarbij het CDA als grootste partij er twee levert.

De afgelopen weken zijn met de vier fracties belangrijke dossiers voor de komende vier jaar besproken. De informateur heeft geconstateerd dat er voldoende vertrouwen tussen de fracties bestaat om er op die onderdelen uit te komen. Daarmee is in zijn ogen de basis gelegd voor een vruchtbare samenwerking.

Van der Molen stuurt zijn eindverslag, voorzien van alle gespreksverslagen, naar Provinciale Staten. Die besluiten over de volgende fase en het aanstellen van een formateur. Het Tweede Kamerlid kreeg de aanstelling als informateur drie weken geleden op voordracht van CDA-lijsttrekker Sander de Rouwe en met instemming van de andere lijsttrekkers.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.