Vanmorgen onthulden de Commissaris van de Koning, de heer Brok, en oud CDA Statenlid Teus Dorrepaal de tekst van art. 1 van de Grondwet in de publiekshal in het provinciehuis. Het initiatief hiertoe was afkomstig van Dorrepaal die dit voorstel met een motie aan het college deed. De motie werd in december door een grote meerderheid in Provinciale Staten aangenomen. Dorrepaal was zelf ook bij de onthulling aanwezig.

Met de tekst wil het provinciebestuur benadrukken dat Fryslân een provincie is waar iedereen welkom is, een ieder ertoe doet en vanuit ‘heel de mens’ volwaardig en gelijkwaardig moet worden geaccepteerd. De provincie wil zich daarin uiten, beroepen en verantwoorden. Ook als het gaat om houding en uitzetten van beleid en gevoerd beleid. Deze tekst in het Fries en Nederlands heeft een mooie zichtbare plek in het provinciehuis gekregen. Iedereen hoort erbij en doet ertoe!
Eltsenien

Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.