Ruim 80 procent van de Friese inwoners vindt dat streekziekenhuizen koste wat kost behouden moeten blijven. De toegankelijkheid van zorg in de buurt wordt als essentieel gezien voor de leefbaarheid van een regio. Dat blijkt uit onderzoek van Maurice de Hond in samenwerking met het CDA. Die peilde de zorgen over toegankelijkheid van zorg in alle provincies, waaronder die in Fryslân. 
 
Het CDA heeft in de Tweede Kamer daarom initiatief genomen om te zorgen dat bij de beoordeling van streekziekenhuizen niet alleen gezonde financiën meetellen, maar ook het belang van streekziekenhuizen voor de leefbaarheid in de regio. Op verzoek van het CDA wordt nu tevens een onderzoek gedaan door de minister om de zorg in iedere provincie in kaart te brengen. 
 
Uit de peiling van De Hond blijkt tevens dat 71% van de mensen zich zorgen maakt of zij later wel goede zorg krijgen wanneer ze oud zijn of ziek worden. Opvallend is dat zowel ouderen als jongeren zich daarover zorgen maken. 
 
Sander de Rouwe, CDA-lijsttrekker in de provincie Fryslân, maakt zich ook zorgen over de zorg in eigen provincie. “Het ‘leegzuigen’ van regionale ziekenhuizen moeten we een halt toe roepen. Grote ziekenhuizen trekken steeds meer basiszorg naar zich toe en dat zorgt ervoor dat streekziekenhuizen het moeilijker krijgen”. De provinciale fractie van het CDA gaat daarom vragen stellen, om ervoor te zorgen dat de provincie, maar ook de Provinciale Staten, actiever betrokken wordt bij de plannen voor zorg in de regio. 

Nieuwe aangescherpte kwaliteitsstandaarden hebben grote impact op kleinere (streek)ziekenhuizen, en daarmee op de leefbaarheid in de regio. Dat zou tot gevolg kunnen hebben dat een ziekenhuis de afdeling spoedeisende hulp moet sluiten. Daarom wil CDA-lijsttrekker Sander de Rouwe dat naast een budgetimpactanalyse ook een maatschappelijke kosten-/batenanalyse moet worden gemaakt. Dat betekent dat de gevolgen voor de leefbaarheid in de regio onderdeel worden van de toetsing van de nieuwe kwaliteitsstandaarden.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.