Het Waagplein in de nieuwe stad van Leeuwarden wordt opnieuw ingedeeld, zodat de stad groener wordt. Voor dit gerealiseerd kan worden, moet een archeologisch onderzoek uitgevoerd worden. Tijdens dit onderzoek kwamen restanten van de Oude Waag van Leeuwarden naar boven. Op 11 februari toonden archeologen verschillende vondsten en overblijfselen van de Oude Waag in Leeuwarden.

CDA Leeuwarden-fractievoorzitter Wieke Goudzwaard stelde hier vragen over aan de Wethouders van Leeuwarden. Deze vragen gingen over wat het college eraan gaat doen om de unieke vondsten van het Waagplein in Leeuwarden te behouden.

Afgelopen zaterdag bleek dat de provincie de eigenaar van de vondsten is (NOS, 2023). Daarom worden soortgelijke vragen nu gesteld aan cultuurgedeputeerde Poepjes. Het CDA wil graag dat deze unieke vondsten een mooie plek krijgen waardoor iedereen ze kan blijven bewonderen.

Hier kunt u de vragen vinden:

  1. De Middeleeuwse Waag in Leeuwarden blijkt niet alleen veel groter dan verwacht, ook de in vierkantjes gelegde bakstenen vloer blijkt nog gaaf te zijn. De archeologisch adviseur van de gemeente noemt de vondst “Uniek”. Het CDA wil graag het college weten of zij de mening van de archeologische adviseur deelt dat deze vondst uniek is?
  2. Deelt de Gedeputeerde de opvatting dat deze vloer onderdeel is van ons cultureel erfgoed en dat wij daar zeer zuinig mee moeten omgaan?
  3. Het CDA meent dat deze unieke historische vondst niet zomaar weggehaald moet worden voor bomen maar dat er serieus moet worden gekeken naar een manier om deze vondst te bewaren en te bewaken voor de toekomstige generaties. Het verleden tastbaar maken past bij onze oude historische stad en maakt de beleving van de binnenstad nog meer bijzonder. We hebben hier te maken met een uniek moment waarin het verleden en het heden elkaar kunnen raken, waarbij we staan op de wortels van onze stad, op de fundamenten van onze voorgangers. Wat is de visie van het college op de omgang met dit historische erfgoed?
  4. Het CDA pleit voor een onderzoek naar het behouden van deze vloer. In verschillende steden uit de oudheid zien we constructies waarbij er met een doorkijk wordt gewerkt: de oude vloeren worden bewaard door er een doorzichtige vloer overheen te leggen. Wij willen graag van het college weten of deze oplossing is onderzocht, en zo niet; of het college bereid is deze oplossing serieus te onderzoeken. Als dit niet mogelijk is, wil het college er dan alles aan doen om de stenen ergens te borgen waar het toegankelijk is voor het publiek? Kan het bijvoorbeeld in het Raadhuis of Gemeentehuis van Leeuwarden geplaatst worden?
  5. Kan het college samen met het college van gemeente Leeuwarden een kostenplaatje maken om deze historische vloer te behouden? Zo ja, kan dit dan aan de Provinciale Staten of Gemeenteraad worden voorgelegd? De gemeente kan dan een afweging maken om de inrichting van de binnenstad te wijzigen, zodat de unieke vondst bewaard kan blijven en gecombineerd kan worden met de geplande planten en bomen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.