Tijdens de Statenvergadering van 23 juni werd er ook gesproken over de beleidsbrief Sport. De keuze gaat over het verstevigen van het sportbeleid in onze provincie en het actualiseren van het beleid. Vaak gaat het hierbij om een keuze tussen breedtesport en topsport en aandacht voor de typisch Friese sporten. In het bestuursakkoord “lok op 1” is ingezet op de Blue Zone, waarbij ontmoeting en gezondheid cruciaal zijn. Sporten is daarbij een belangrijk element.

Onze woordvoerder Wieke Wiersma “Topsport zou juist een impuls voor de breedtesport kunnen en moeten zijn en kan een voorbeeldfunctie hebben. In landen als Australië en Nieuw Zeeland wordt veel geld uitgegeven aan topsport en daar ze je dat sport ingebed is in schoolsystemen, van het primair onderwijs, middelbare school tot de colleges en universiteiten, door middel van het behalen van een beurs en competities op allerhande niveaus met duidelijk meetbaar gezondheidseffect”.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.