Tijdens de Statenvergadering van 20 januari 2021 werd het oeverbeheer in Fryslân besproken. Er is een aantal verschillende opties onderzocht om het oeverbeheer in Fryslân beter te verdelen, want de huidige situatie leidt soms tot onduidelijkheid tussen gemeenten, provincies en burgers. Uiteindelijk is er gekozen voor een variant, waarin het beheer duidelijker wordt verdeeld en dat er daarnaast een oeverfonds wordt opgericht. Provincie en gemeenten leveren een bijdrage aan het oeverfonds, waar particulieren die voor onverwachte kosten komen te staan, een beroep op kunnen doen. 

Een aantal gemeenten heeft twijfels over dit oeverfonds. Wij wilden twee moties indienen, maar hebben die later weer ingetrokken, omdat de Gedeputeerde dit tijdens de vergadering toegezegd heeft. De eerste motie betrof het ook openstellen van het oeverfonds voor gemeenten, zodat ook zij een financiële bijdrage uit het oeverfonds kunnen krijgen om hun oevers te onderhouden. De tweede motie betrof specifiek het onderhoud aan de oevers van de Turfroute. Met de aanliggende gemeenten wordt nu gekeken naar maatwerk.
 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.