Tijdens de PS van 23 maart werd er gesproken over de startnotitie van het bodembeleid, waarin de bodemgezondheid centraal staat. Woordvoerder Maaike Prins heeft namens de fractie een aantal opmerkingen meegegeven aan het college voor bij de verdere uitwerking van deze notitie.  

  • Boeren hebben een goed beeld van de kwaliteit van de bodem en hebben daar ook alle baat bij. Dat mag benoemd worden! 
  • Meer aandacht voor water en waterberging, omdat die grote invloed hebben op het bodemleven en de structuur van de bodem. 
  • Het Louis Bolk instituut gaat onderzoek doen naar de bodem, daar zouden wij ook de WUR en de Dairy Campus bij willen betrekken. 
  • En het belangrijkste punt: de koppeling tussen bodem en het gebruik daarvan. Heel belangrijk, met name voor de landbouw. Vruchtbare landbouwgrond verdient extra aandacht en bescherming. Vandaar deze volgorde: beschermen – goed gebruik – herstel. 

De uitgewerkte notitie wordt in de herfst van 2023 verwacht.  

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.