Fietsen moet veilig zijn en dat wil het CDA stimuleren. Wij vinden dat er de afgelopen 15 jaar te weinig aandacht is geweest in de voorlichting over (en reclame voor) het fietsen. Het eerdere plan Fryslân Fytslân heeft niet zoveel opgeleverd. In Fryslân zijn we niet veel meer gaan fietsen en ook is het niet veiliger geworden. Er waren de afgelopen 15 jaar meer slachtoffers in het verkeer dan daarvoor. Het gros was ouder dan 60 jaar.

Onderzoek heeft uitgewezen dat bij een ongeval fietsers die een helm dragen ongeveer 60% minder kans hebben op ernstig hoofd-/hersenletsel dan fietsers zonder helm. Het letsel bestaat voor bijna een derde uit hoofd- of hersenletsel. Daarnaast is met de komst van elektrische fietsen de gemiddelde snelheid van de fietser toegenomen. Dit pleit voor het dragen van een fietshelm.

Het CDA was op 21 oktober 2020 mede-indiener van een motie van de ChristenUnie en D66, waarin we het College van Gedeputeerde Staten oproepen onderzoek te doen naar een promotiecampagne ter stimulering van het dragen van een fietshelm op de (electrische) fiets. Deze motie is aangenomen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.