Carbidschieten moet op Oudejaarsdag toegestaan worden. Dat vindt het CDA in de Friese Staten. We hebben hierover schriftelijke vragen gesteld aan het College.  

Wij vinden, als partij van de regio, het carbidschieten in Friesland een waardevolle traditie. “Als je het vergelijkt met vuurwerk, dan gebeuren er niet veel ongelukken met carbidschieten” stelt Statenlid Rendert Algra. Van een extra belasting op de zorg zal dus amper sprake zijn. Ook het feit dat het carbidschieten buiten gebeurt en het daar prima mogelijk is om anderhalve meter in acht te nemen, maakt dat het CDA het College oproept om het carbidschieten toe te staan.

We willen van het College weten hoe ze zich gaat inzetten richting de landelijke overheid en/of Veiligheidsregio om dit jaar het carbidschieten op Oudejaarsdag mogelijk te maken en wat er tot nu toe al gedaan is om het toestaan te stimuleren. Daarnaast zijn we benieuwd hoe de provincie betrokken is bij de besluitvorming over het wel of niet doorgaan van het carbidschieten en waar de bevoegdheid ligt, als het gaat om zaken die te maken hebben met tradities en volksvermaak.

Met een vuurwerkverbod in het vooruitzicht is er nu een run op oude melkbussen om het carbid in af te steken. Carbidschieten valt namelijk niet onder het vuurwerkverbod. 

Het afschieten van carbid is op veel plaatsen in Friesland traditie, vooral op het platteland. Veel mensen beleven er plezier aan. Met name in deze tijd van corona hebben mensen behoefte aan wat vertier, denken wij.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.