De provincie Fryslân is al enige tijd in gesprek met alle betrokken sectoren om te komen tot een oplossing voor het stikstofprobleem. Bedrijven die stikstofruimte nodig hebben voor uitbreiding kunnen deze kopen van andere agrarische bedrijven. Ook wel extern salderen genoemd. Uit een bericht van het Interprovinciaal Overleg (IPO) vernemen de Statenfracties Christenunie en CDA dat in een aantal provincies extern salderen mogelijk wordt medio september.

Een risico van extern salderen kan zijn dat er economische activiteit verdwijnt uit het Noorden. Dat is iets wat ChristenUnie en CDA willen voorkomen. De beide Statenfracties willen weten hoe het extern salderen vorm krijgt in de landbouwprovincie Fryslân. CDA Statenlid Anne Schelhaas wil waarborgen hebben, zodat aankopen zoals onlangs door de provincie Brabant hier niet kunnen gebeuren.

De fracties willen bovendien weten welke specifieke afspraken de provincies hebben gemaakt met het Rijk om zeker te stellen dat er stikstofruimte vrij komt om de natuur te herstellen. Ze horen graag hoe de provincie Fryslân dit denkt te kunnen waarborgen en hoe het overleg met alle sectoren verloopt.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.