In 2016 is op initiatief van de provincie Fryslân (samen met de provincie Groningen) het innovatieplatform Potato Valley opgericht. Dit platform heeft als doel om door onderzoek, innovatie en onderwijs te komen tot een duurzaam pootaardappel- en akkerbouwsysteem in het Waddengebied. In dit platform wordt door overheden, het bedrijfsleven, telers en onderwijs- en onderzoeksinstelling samengewerkt om te komen tot een integrale aanpak.

Het eerste uitvoeringsplan liep van 2016 tot 2020 en nu is er een nieuw plan opgesteld voor de periode tot 2024. In dit nieuwe plan wil men de focus aanbrengen op kringlooplandbouw door te onderzoeken hoe het pootaardappel- en akkerbouwsysteem meer circulair gemaakt kan worden en hoe het gebruik van grondstoffen en gewasbeschermingsmiddelen verder terug kan worden gebracht.

De deelnemende bedrijven en instellingen hebben hun medewerking voor deze nieuwe periode weer toegezegd. De Statenfracties van het CDA en de VVD willen nu van het college meer duidelijkheid over de bijdrage van de provincies Fryslân en Groningen in de komende periode (2020-2024), ook omdat dit platform (onder andere) een belangrijke rol speelt bij het tegengaan van verdere verzilting in het Waddengebied.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.