Het CDA Fryslân wil geen nieuwe extra stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden in Fryslân. In de kamerbrief van 10 juni jongstleden zijn plannen opgenomen om extra stikstofgevoelige natuur toe te voegen in het gebied de Oudegaasterbrekken, Fluessen en omstreken. Ook het actualiseren van de Vogelrichtlijngebieden kan er toe leiden dat er nieuwe Natura2000 gebieden in Fryslân worden aangewezen. Het CDA roept de provincie daarom in een motie op alles in het werk te stellen bij de Europese Unie en het Rijk om te voorkomen dat er extra N2000 gebied wordt aangewezen.

De landbouwsector zal moeten bijdragen aan het realiseren van deze opgave voor nieuwe Natura 2000-gebieden. Woordvoerder Anne Schelhaas: “De opgave in alle gebieden is al heel erg groot. Wij moeten deze nu niet nog groter maken. Het platteland van onze provincie moet leefbaar blijven en daar hoort een gezonde agrarische sector bij!”

De provincie heeft in reactie richting het Rijk al laten weten het niet eens te zijn met de plannen, en ook hebben de Friese CDA fracties gezamenlijk een brief naar het ministerie gestuurd waarin zij laten weten het niet eens te zijn met de voorgenomen plannen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.