De CDA Statenfractie wil van de provincie weten of deze samenwerkt met het Nederlands Bureau voor Toerisme (NBTC) om meer toeristen naar Fryslân te halen. Dit naar aanleiding van berichtgeving in de media dat het NBTC in 2030 ten minste 29 miljoen buitenlandse bezoekers verwacht die meerdere dagen in Nederland verblijven. In 2018 waren dat er 19 miljoen.

CDA Statenlid Johan Tjalsma: “Dit biedt kansen voor onze provincie. Wij zijn dan ook heel benieuwd of de provincie hierover overleg heeft met het NBTC en of deze organisatie meebetaalt om toeristen naar Fryslân te halen om zo bij te dragen aan de spreiding van toeristen.”

Het toerismebureau wil inzetten op de spreiding van bezoekers aan Nederland en het bestrijden van topdrukte en overlast. Veel meer regio’s moeten gaan profiteren van de verwachte groei van het toerisme. Wat het CDA betreft moet Fryslân hier snel op inspelen. Tjalsma: “We weten dat Merk Fryslân onlangs de campagne ‘Druk he!’ is gestart, waarmee ingehaakt wordt op de laatste reistrend: het ontlopen van grote massa’s toeristen. Wij willen graag weten of hierover afstemming of samenwerking is tussen het NBTC, Merk Fryslân en provincie en hoe Fryslân optimaal kan profiteren van deze trend.”

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.