De CDA Statenfractie, ondersteund door de FNP, PvdA en CU, stelt vragen in de Provinciale Statenvergadering van 16 september 2020 over de toegekende subsidies voor de cultuursector. In de nieuwe provinciale cultuurnota vallen meerdere culturele instellingen buiten de boot bij de subsidieverstrekking. Veel instellingen maken zich ernstig zorgen over hun toekomst en hebben bezwaarschriften ingediend.

De vragen

Het CDA wil weten om hoeveel bezwaarschriften het gaat en wanneer het College er antwoord op geeft. Wieke Wiersma, CDA-Statenlid: “Wij horen graag of er al overleg is geweest met de instellingen over hun toekomst. We maken ons zorgen over het mogelijk wegvallen van deze instellingen en vragen ons af of de gedeputeerde deze zorgen deelt en of ze reparatiemogelijkheden ziet”.

Schatbewaarders

De vragenstellers hechten grote waarde aan het bewaren en bewaken van cultureel erfgoed en zien culturele instellingen daarin als schatbewaarders. Ze willen weten hoe de gedeputeerde denkt over die waarde en op welke wijze zij waakt over het voortbestaan ervan. Ook vragen de genoemde partijen zich af of er nog een evaluatie volgt van de toegepaste criteria.

Ecosysteem van de cultuur

In onze provincie is er een aantal instellingen die een belangrijke plek innemen in het zogenaamde ecosysteem van de cultuur. Dat zijn instellingen die het ‘maken’ faciliteren, instellingen zoals Fryslân Pop. Ze hebben een unieke plaats in de infrastructuur van de cultuur in Fryslân. Zij zorgen voor de ontwikkeling van culturele makers en zijn van een belangrijke ondersteunende waarde.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.