De CDA Statenfractie vraagt opnieuw aandacht voor de gevolgen van de Brexit voor het Friese bedrijfsleven.

Tijdens de begrotingsbehandeling in november vroeg het CDA al of het Friese bedrijfsleven klaar, of in ieder geval voldoende voorbereid is, voor de Brexit. Het college gaf toen aan het bedrijfsleven middels vouchers, die kunnen worden ingezet voor het ontwikkelen van hun exportmogelijkheden, te ondersteunen. De noodzaak voor bedrijven om zich voor te bereiden op een (no-deal)Brexit is alleen maar toegenomen, nu het Britse Lagerhuis op 15 januari de Brexit-deal van premier May met grote meerderheid heeft verworpen.

Statenlid Johan Tjalsma: “Wij vragen ons af in hoeverre het Friese bedrijfsleven voorbereid is op extra formaliteiten die met de Brexit te maken hebben. Daarom willen wij van de provincie weten of en op welke manier het bedrijfsleven verder kan worden ondersteund. Ook willen we de omvang weten van de Friese export naar de UK en we zijn benieuwd in hoeverre het Friese bedrijfsleven actief is om nieuwe markten aan te boren als vervangende exportgebieden vanwege de Brexit.”

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.