De CDA Statenfractie wil in het nieuwe provinciale cultuurbeleid meer aandacht voor Jonge Makers zoals theatergezelschappen. Statenlid Wieke Wiersma: “Jonge Makers lopen in het voorgestelde beleid van de provincie een serieus risico tussen wal en schip te vallen bij de toekenning van cultuurgelden. Juist deze Jonge Makers zijn de aanzwengelaars van vernieuwing in onze mienskip en zij mogen gezien worden als een belangrijke stem van hun generatie. Wij vinden dan ook dat zij een plek moeten hebben in het provinciaal cultuurbeleid. Het CDA wil de provincie en de Friese gemeenten aansporen actief werk te maken van de facilitering van makersplekken of brûsplakken voor Jonge Makers.”

De fractie pleit daarnaast voor het opzetten van een Friese Cultuur Kaart van provincie, Friese gemeenten, Rijk en bedrijfsleven waardoor voor cultuurmakers helder is waar en hoe subsidie verschaft, verdeeld en verkregen kan worden. Verder roept de fractie de provincie op om samen met gemeenten en bedrijfsleven te onderzoeken hoe buitenlandse bedrijven bijvoorbeeld via handelsmissies geïnteresseerd en gekoppeld kunnen worden aan het Friese culturele aanbod. 

De provincie investeert de komende vier jaar € 144 miljoen in kunst, cultuur, taal, onderwijs en erfgoed voor de periode 2021-2024, zo staat in de Nota Nij Podium, die woensdag 22 januari door Provinciale Staten wordt behandeld. In het nieuwe provinciale beleid worden alle subsidies gebundeld en wordt een externe adviescommissie ingesteld. Die beoordeelt alle aanvragen op kwaliteit, professionaliteit en inhoudelijke profilering, en komt met een advies welke instellingen wel en welke niet voor subsidie in aanmerking komen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.