De CDA-Statenfractie in Fryslân wil dat de professionele gebruikers van Thialf en het ministerie van VWS bijdragen aan een gezonde exploitatie van Thialf. Daarnaast vraagt het CDA aan het college om samen met de directie van Thialf de mogelijkheden te onderzoeken voor toetreding van een derde aandeelhouder of een sponsor. Hiertoe zal het CDA op 17 juni tijdens de vergadering van Provinciale Staten een motie indienen.

Het CDA vindt dat Thialf behouden moet blijven als icoon en nationaal topsportcentrum.

CDA woordvoerder Aebe Aalberts: “Alle zeilen bijzetten dus om tot een structurele oplossing te komen. Dat houdt in dat alle betrokkenen die gebruik maken van Thialf hun verantwoordelijkheid moeten nemen door financieel bij te dragen aan een gezonde exploitatie van Thialf.

Ook moet samen met de directie van Thialf de mogelijkheid worden onderzocht voor toetreding van een derde aandeelhouder of een sponsor die bereid is om een maatschappelijk aandeel te nemen wat passend is bij de positie, het imago en de doelstellingen van Thialf.

Het CDA zal daarnaast de verantwoordelijk gedeputeerde vragen om bij de minister van VWS aan te dringen op financiële ondersteuning vanwege het nationale en internationale belang van Thialf. Het kan niet zo zijn dat de Friese aandeelhouders onevenredig worden belast met de financiering en de risico’s van de exploitatie van Thialf”.

IJsstadion Thialf heeft te kampen met oplopende financiële tekorten. Deze maand nemen Provinciale Staten een besluit over het herstelplan voor Thialf. Het herstelplan moet het tekort op het bedrijfsresultaat met de helft terugdringen. De andere helft moet door de aandeelhouders worden bijgepast. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.