De CDA statenfractie in Fryslân wil dat er snel duidelijkheid komt voor ondernemers en activiteiten in de buurt van Natura 2000 gebieden. Dit naar aanleiding van het advies van de commissie Remkes die o.a. pleit voor maatregelen als aanpassen van de snelheid op wegen en de stikstofuitstoot. De uitstoot van stikstof moet in de buurt van natuurgebieden binnen de normen blijven. Bij onder meer veehouders zorgt dit al langere tijd voor een onzekere situatie.


CDA Statenlid Maaike Prins: “De provincie heeft aangegeven dat er bij het InterProvinciaal Overleg (IPO) over de uitwerking van het advies van de commissie Remkes wordt gesproken. Wij willen graag weten wat de inzet van ons college hier is en wanneer en op welke manier de veehouderijsector wordt betrokken bij het opstellen van een plan voor Fryslân.”

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.