Het Interprovinciaal overleg (IPO) heeft gesuggereerd – gezien de coronacrisis – de Gemeenteraden en Provinciale Staten eventueel te passeren bij het vaststellen van het concept van de Regionale Energie Strategie (RES). Om zo de gewenste datum van 1 juni aanstaande niet in gevaar te laten komen voor de doorrekening daarvan.

De Friese Statenfracties van FVD, VVD en CDA vinden dit een brug te ver. Dit raakt de kern van de democratie. Terwijl in december 2019 is besloten dat deze concept RES eerst voorgelegd moet worden aan de Provinciale Staten van Fryslân, wordt hier nu aan voorbij gegaan. Ook de raadpleging bij de Friese inwoners door het Fries Sociaal Planbureau heeft nog niet plaats gevonden.

De RES is een ingrijpend onderwerp voor de inwoners van Friesland. Met mogelijk grote gevolgen voor de lokale energie voorziening maar ook voor het Friese landschap. De Regionale Energie Strategie verdient een uiterst zorgvuldige afweging. Indien nodig, zal eerder uitstel van de RES- behandeling door het Planbureau voor de Leefomgeving overwogen moeten worden. En niet het passeren van de Provinciale Staten van Fryslân. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.